top of page

Vårt anlegg og utstyr

Skjåk Hestlag har sitt anlegg på Lundahaugane i Skjåk.

Her har vi:

- Ridebane på 40m x 80m

- Rundpaddock på 16m diameter

- Klubbrakke og utstyrsoppbevaring

I perioder vil det stå oppe baner t.d sprang, kjøring eller dressur for medlemmar og brukarar. For meir info sjekk aktivitetskalender og/eller facebook. Dette er noko medlemmar kan organisere og setje opp. Dette MÅ seiast ifrå om til nokon i styret.

 

Skjåk Hestlag sitt anlegg er ope for alle våre medlem, men du kan og leie anlegget utan å vera medlem av klubben. Leiepris for kvar gong er kr 50 pr. pers. Vippsnummer: #118211. 

Skjåk Hestlag har ei bane med god størrelse, men for å sikre at alle får brukt anlegget når dei er der så har vi nokre køyrereglar som vi ynskjer at dei som benyttar seg av anlegget føljer:

- Er det arrangement i regi av klubben så har desse fyrsterett på bana og utstyret. Sjå Aktivitetskalender for planlagte eventer.

- Rydd opp etter deg sjølv og hesten. Ta opp møkk, rydd materiell dit det høyrer heime, og er det noko som blir øydelagt så sei frå til nokon i styret.

- Alle våre medlem kan reservere bana for ulike treningar, men her er det ikkje heilt fritt fram. Ta kontakt med nokon i styret for meir informasjon.

- Klubben har mykje utstyr av forskjellig slag til trening. Er du medlem og ynskjer å låne utstyret med deg til ein annan arena kan det la seg gjera. Men her er det heller ikkje heilt fritt fram. Ta kontakt med styret om du ynskjer dette. Ikkje alt utstyr er til utlån.

-Har vi noko utstyr andre klubber eller aktører ynskjer å leige til sine eigne arrangement eller er det nokon som ynskjer å bruke anlegget vårt? Ta kontakt med nokon i styret så er vi sjølvsagt behjelpelege med dette. Prisar ser du nedanfor og er éin dags leige.

Pris leige av sprangutstyr: 500 kr

Pris leige av voltigeutsyr: 250 kr

Pris leige av kjørekjegler: 200 kr

Pris leige av anlegg: 750 kr

 

Ta hensyn til kvarandre og hjelp kvarandre hvis dykk ser at nokon treng det.

bottom of page