top of page

Styret i Skjåk Hestlag 2023

Leiar: Randi Grete Brennhaug Åmot-Linnerud (Tlf. 97 12 45 79)

Nestleiar: Mona Bøhle (Tlf. 95814997)

Sekretær: Marit Brekkum (Tlf. 48 00 78 72)

Kasserar og styremedlem: Malene Dagsgard (Tlf. 47 86 83 08)

Styremedlem: Ulf Andre Simensen Hovde (Tlf. 90896552)

Styremedlem: Lovise Åmot Linnerud (Tlf.97731152)

Vara: Kajsa Klepp Aaboen

Vara: Tor Taraldsrud 

Valgkomité: Marit Aurstad 

Valgkomité: Astri Sveine Hov 

Kontrollutvalg: Åsne Heldal Hagen

Kontrollutvalg: Hans Sæther

bottom of page