top of page

Styremøte 31.01.2024

Oppmøte: Randi Grete Linnerud, Marit Aurstad, Marit Brekkum

 

Sak 1. Skrive styrets innstilling til valkomiteen.

  • Vi fekk skrive styrets innstilling til valkomiteen. Her er det lagt ved liste på årets styre, dei som skal på val, inkludert årets medlemsliste.

  • Marit Aurstad og Randi Grete jekk gjennom medlemslista via klubbadmin for å leggje ved riktige medlemmar.

  • Innstillinga vart sendt ut til valgkomite.

 

Sak 2. Innkalling årsmøte

  • Innkalling er byrja på. Ingen nye saker er ennå kome inn.

  • Marit skal forhøyre seg ved SBUS om å låne kantina. Deretter blir innkalling sendt ut.

  • Denne skal sendast ut på mail, i tillegg til at den blir lagt ut på heimesida.

 

 

Referent: Marit Brekkum

bottom of page